Age of Civilizations Wikia
Advertisement


Święte Cesarstwo Rzymskie to jedna z cywilizacji. W AoC 2 jest rodzajem organizacji, do której przynależą poszczególne prowincje i państwa, których władcy mogą być elektorami lub księciami. Dawniej także odrębna cywilizacja.

Występowanie

AoC

Występuje w scenariuszach:

  • Greatest Civilizations
  • Age of Discovery, gdzie ma 6 prowincji

AoC Europe

Występuje tylko w scenariuszu Greatest Civilizations.

Advertisement