Age of Civilizations Wikia
Advertisement

Puste strony, które wymagają wypełnienia

Strony do stworzenia

Wszystkie cywilizacje (ale dopiero po zrobieniu punktu 2 w edycjach (patrz niżej)), scenariusze (jeden rodzaj scenariusza w jednym artykule, np. Współczesny świat 96 i Współczesny świat 64 idą do jednej strony, ale do innej pójdzie już scenariusz Cold War) i mapy z AoC, AoC Europe i AoC 2.

Edycje

  • Planowane jest uściślenie artykułu Menu, do prawie każdej opcji będzie osobny artykuł (po ukośniku, np. Menu -> Menu/Gry -> Menu/Gry/Wczytaj grę.
  • Artykuły opisujące cywilizacje będą miały graficznie opisany domyślny kolor cywilizacji (np. będzie się wyświetlał w kolumnie niżej kolor czarny, a wyżej napis R:0, G:0, B:0).
  • Ciekawostki będą prezentowane w obrazach z podpisami.

Pliki

  • Dodane zostaną flagi wszystkich cywilizacji z AoC. Po premierze AoC 2, nad flagami z pierwszej części pojawią się flagi z drugiej części.
  • Do przyszłych podartykułów strony Menu zostanie dodany 1 obraz z wyglądem opisywanej części menu.
Advertisement