Age of Civilizations Wikia
Advertisement

Forma rządu w Age of Civilizations 2.

Kiedy gracz gra rebeliantami (można to zrobić tylko tworząc lub edytując scenariusz), to wtedy, jeżeli nie zmieni formy rządów na inną, jego całe terytorium staje się po losowej liczbie tur inną cywilizacją (której przynajmniej część naszego terytorium była kontrolowana w prawdziwej historii przez nią), kontrolowaną przez bota. Prowincje zdobyte w turze, w której pojawiła się ta cywilizacja oraz armia użyta do ich zdobycia zostają przy własności gracza.

Cywilizacja rebeliancka powstaje na skutek buntów w innej cywilizacji. Po podpisaniu pokoju zyskuje ona zdobyty teren i po jakimś czasie zmienia się w inną cywilizację z inną formą rządu (można też ją podbić, żeby całkowicie zniknęła, ale narodowość rebeliantów zostaje, jeżeli była).

Advertisement